• Pazt. - C.tesi 9.00 - 18.00
HAŞERELER
KENELER

Hayat evrelerini tam başkalaşım (yumurta, larva, nimf, ergin) olarak tamamlarlar. Yumurta dönemleri hariç diğer tüm dönemlerinde kan emmek durumundadırlar. Kan emme esnasında konaklarında sekonder bakteriyel enfeksiyonlar ve miyasis larvaları için uygun ortamı oluştururlar. Tükürük salgılarıyla konaklarında zehirlenme ve anemiye sebep olmaları gibi birçok zararlı etkiye de sebep olmaktadırlar. Evcil hayvanlarda et, süt, yumurta, yapağı veriminin düşmesine kalitesinin bozulmasına neden olurlar.

Kenelerin esas zararı kan emmiş kenenin konak değiştirerek virüs, bakteri riketsia, protozon ve helmint gibi birçok hastalık etkenini nakletme kabiliyetine sahip olmalarıdır. 200 kadar hastalık etkeni ile doğrudan ve dolaylı ilişkilerinin olduğu bilinen insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en önemli dışparazittir